1773 YTL 適時開示情報


期間 2018年11月17日~2018年12月16日 
開示日時適時開示情報
2018年12月13日 11:30定時株主総会における議案採択報告 
2018年11月26日 14:452019年度第1四半期(2018年7月~2018年9月)決算短信